afdrukken

Afvalcijfers 2018

Opnieuw meer bezoekers voor de recyclageparken

Een lichte stijging in de afvalcijfersIDM heeft de afvalbalans van 2018 opgemaakt. Voor het eerst in 5 jaar merken we een lichte stijging op in de afvalcijfers. Met de invoering van de nieuwe blauwe zak in 2019 en de nieuwe sorteerregels voor GFT verwachten we hierin volgend jaar weer een kentering. Verder kregen de recyclageparken in 2018 weer heel wat meer bezoekers over de vloer: burgers gaan vaker naar het recyclagepark, maar met kleinere hoeveelheden.  
 

IDM staat in voor de afvalinzameling in de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Zowel de ophaling huis-aan-huis als de aanvoer op de recyclageparken gebeurt in hun beheer. Zoals ieder jaar maakten zij de afvalbalans op van het afgelopen werkingsjaar. De totale hoeveelheid afval die IDM in 2018 inzamelde, strandt op 462,5 kg/inwoner. Dit betekent een lichte stijging met 3 kg/inw. Hiermee ziet IDM voor het eerst in vijf jaar haar afvalcijfers lichtjes stijgen. 71 % van het ingezamelde afval kon gerecycleerd worden.

De jaarlijkse hoeveelheid restafval (= afval dat in de grijze container belandt) steeg met 3 kg tot 108 kg/inwoner. Inspanningen om die hoeveelheid te beperken blijven dus nodig! Er werd in 2018 ook iets meer PMD buitengezet en ook het GFT steeg licht. De glasbollen kregen dan weer iets minder glas te slikken. Voor 2019 verwachten we een verderzetting van de stijging van het PMD-afval en het GFT-afval door de nieuwe sorteerregels voor de blauwe zak en de uitbreiding van de toegelaten etensresten in de groene container. Hierdoor moet het restafval opnieuw kunnen dalen.

De dalende trend bij het Papier en Karton zet zich ook weer verder in 2018, met een daling van het totale aanbod met 350 ton. Een tendens die zich al enkele jaren manifesteert.

Ook bezoekjes aan de  recyclageparken worden steeds frequenter. Jaarlijks bezoeken nu al iets meer dan 222.500 burgers het recyclagepark. We merken daarbij opnieuw een lichte stijging van de hoeveelheid aangebracht afval in 2018, maar nog steeds niet de hoeveelheid die je zou afleiden uit het aantal bezoeken. We mogen dus nog steeds concluderen dat men regelmatiger komt, maar met kleinere hoeveelheden. Er werden in 2018 vooral meer hout, bouw- en sloopafval, roofing, isomo, batterijen en Klein Gevaarlijk Afval aangevoerd. De recyclageparken zijn ook nog steeds het meest gekozen kanaal om grofvuil aan te leveren en dat ondanks de mogelijkheid om dit aan huis te laten ophalen. Het gebruiksgemak en de ruime openingsuren zijn hier zeker deels een verklaring voor. In 2018 werden alle recyclageparken ook uitgerust met een perscontainer voor grofvuil (met uitzondering van het park van de gemeente Zele in afwachting van de bouw van een geheel nieuw modern recyclagepark). Zo kan er meer afval in 1 container en zijn er minder transporten nodig. Het totaal tonnage grofvuil is iets gestegen: met 200 ton t.o.v. 2018.

Verder wordt er opnieuw een stijging opgemerkt in de aanvoer van elektroapparaten in het recyclagepark. Ondanks de vele Recyclepunten vinden burgers dus ook nog hun weg naar het recyclagepark om klein en groot elektro binnen te brengen. Er wordt ook verder ingezet op hergebruik in samenwerking met de Kringwinkels. Zij ontvingen in 2018 iets meer dan 700 ton herbruikbare goederen. En ook de Repair café’s bleven een succes op vlak van hergebruik. Maar liefst 69,5 % van de 316 binnengebrachte toestellen kon in 2018 hersteld worden en kreeg zo een nieuw leven. Spullen die op deze manier niet bij het afval terechtkomen.

Tot slot heeft IDM in 2017 en 2018 ook sterk ingezet op openbare reinheid, met een grondige analyse van het vuilnisbakkenbeleid. Dat zorgde ervoor dat het aantal publieke vuilnisbakjes van 896 steeg naar 913. IDM voert 1.263 ledigingen per week uit en haalde 125 ton afval uit de recipiënten. Tot slot zien we een lichte daling in het aantal meldingen van sluikstorten, maar werd er wel 6 ton meer sluikstort opgehaald. Dit probleem blijft dus een heet hangijzer en vraagt een doorgedreven aanpak, in samenwerking met de verschillende politiezones, waarbij IDM samen met haar gemeenten ook de piste zal onderzoeken om meer in te zetten op camerabewaking. 

IDM startte in 2018 ook met een project van Sortering 'out-of-home' waarbij we het buitenshuis sorteren willen promoten. Dit project zal in de loop van 2019 verder uitgerold worden. 


Download hier de brochure Afvalresultaten 2018IDM infographic 2018

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167