afdrukken

Stand van zaken vrijdag 20 maart

OPERATIONEEL :

 • Recyclageparken : afgelopen dinsdag 17 maart, werden alle IDM-recyclageparken met onmiddellijke ingang gesloten, op bevel van de Vlaamse regering. Parkwachters worden, waar nodig, ingezet om de ophaaldienst te versterken. 
 • Afvalophaling wordt door de Vlaamse regering aanzien als een prioritaire dienstverlening. Het personeel van IDM toonde deze week een tomeloze inzet, wat ervoor zorgde dat deze week alle ophalingen aan huis konden afgewerkt worden, voor alle fracties, zoals aangeduid op de kalender. De situatie wordt door de directie van IDM constant geëvalueerd en wordt dag per dag bekeken. Tot nader order blijven we alle afvalfracties ophalen.
 • Extra voorzorgsmaatregelen voor het personeel: de rondes werden herverdeeld, het maximum aantal beschikbare ophaalwagens wordt ingezet. Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen (ontsmettingsmiddelen, mondmaskers, handschoenen) mogen er voortaan slechts 2 mensen (1 ophaler & 1 chauffeur) in de cabine van de ophaalwagen plaatsnemen. Voor ploegen die toch met twee ophalers werken, worden wagens ter beschikking gesteld om naar de plaats van vertrek te rijden. Briefing ‘s ochtends gebeurt niet langer in groep.
 • Afspraken Grofvuilophaling aan huis: er kunnen voor de maand maart en april geen nieuwe afspraken meer ingepland worden. Alle afspraken van deze week werden afgewerkt. Ingeplande afspraken die we in de nabije toekomst niet kunnen afwerken, werden reeds afgebeld.
 • Asbestophaling aan huis: gaat voorlopig door. De voorraad asbestplatenzakken is voldoende, maar momenteel ontbreekt het ons aan een voorraad beschermingspakketten. IDM schonk aan het begin van de week immers 600 pakketten met beschermingsmateriaal (mondmaskers en pakken) weg aan het zorgpersoneel in onze regio.
 • Lediging glasbollen: gaat voorlopig gewoon door.
ORGANISATORISCH :

Uiteraad heeft de Corona-crisis ook een aantal dwingende gevolgen voor onze geplande activiteiten en organisaties, de komende dagen en weken. Een overzicht: 

 • De Grote Lenteschoonmaak: 21 maart – april: kan niet doorgaan. Om begrijpelijke redenen kunnen IDM en Mooimakers mensen niet oproepen om massaal zwerfvuil te gaan rapen. Propere Pioniers die individueel op pad gaan, kunnen dat wel nog, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Voorlopig komt IDM het zwerfvuil aan huis nog ophalen.
 • Compostactie op de recyclageparken maand april: geannuleerd, wordt verschoven naar het najaar.
 • Cursus kringlooptuinieren eind april bij IDM: nog onzeker, afhankelijk van de verlening lockdown-maatregelen
 • Workshops ’Kippen houden‘ eind maart bij IDM: geannuleerd.
 • Duurzaamheidsevent Moerbeke – 19 april & Repair Café IDM : wordt naar volgend jaar verschoven

 • Repair Café IDM 9 mei tijdens Opendeurdag VTI Lokeren onzeker, afhankelijk van de verlening lockdown-maatregelen
 • Bebat -  inzamelactie in mei: wordt verschoven naar een later tijdstip. 

HARTVERWARMENDE BOODSCHAPPEN EN VEEL RESPECT VOOR IDM-OPHALERS 🧡 
                                                                                                                                 
Tot slot willen we ook vermelden dat onze directie een diep respect betuigt aan al onze werknemers, die in deze harde en uitzonderlijke tijden hun verantwoordelijkheden opnemen en zich engageren om het afval, zoveel als mogelijk, op te halen.
Ook bij heel wat inwoners zien we respect en ontvangen de IDM-ophalers warme boodschappen, door middel van tekeningen, affiches en zelfs persoonlijke serenades onderweg.

Bedankt daarvoor. Dit wordt zeker gewaardeerd!

 

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167