afdrukken

Uitleendienst

didactisch materiaal

IDM beschikt over een uitleendienst van didactisch materiaal, waaronder educatieve lessenpakketten, DVD's, affiches, informatiestanden, enz. Dit materiaal kan gratis ontleend worden door scholen die werken rond afval(preventie), milieu, zwerfvuil, … Of door scholen die hun werking extra in de aandacht willen plaatsen tijdens opendeurdagen, themadagen of –weken.
AANDACHT: gelieve minimum twee weken voor de uitleenperiode het materiaal aan te vragen.

Vul hier het online aanvraagformulier in.

Bekijk hier de foto's van ons educatief uitleenmateriaal:

Pakket
1:
sjoelbak 'afbreektijden zwerfvuil'

Pakket 2: 
visspel met sorteerinstructies

Pakket 3: 
afvalknaller

Pakket 4: DVD's voor filmnamiddag
Wall-E
de Carry-kalender
bedrijfsfilm IDM

Pakket 5 A: mobiele tentoonstelling: afval vermijden
ladder van Lansink
Affiche Afvalarm-rijk winkelen
banner 'drinKraantjeswater'
sprekende vuilnisbak

Pakket 5 B: mobiele tentoonstelling: sorteren en recycleren
PMD zak met sorteerinstructies 
Sorteeraffiches

Pakket 5 C: mobiele tentoonstelling: ontwijkgedrag
Roll-ups Sluikstort en Zwerfvuil
Affiche 'Sluikstorters zijn gezien'
Affiche Fiets proper
Stand sluikstoken

Pakket 6: voorleesboekjes voor kleuters
Lieske, een verhaal over toverdiertjes
De mooie plek (zwerfvuil)
De vuilnisman

Pakket 7:
compostvatspel

Pakket 8:
compostkoffer

Pakket 9:
lespakket 'De ophaalwagen'

Pakket 10:
lespakket 'Zwerfvuil'

Pakket 11:
lespakket 'Afval recycleren'
affiche Fost Plus de voorwerpen van morgen + Brochure
DVD De voorwerpen van morgen (over recyclage PMD, Fost Plus)
DVD Fost Plus in 11 minuten (over selectieve inzameling, recyclage, ...)


Volgend materiaal kan je ook gratis ontlenen:
Lespakketten en materiaal:
Lespakket composteren met kinderen

Leaflets:
Leaflet: De Nieuwe Blauwe Zak (PMD-sorteerregels)

Diverse:
Zwerfvuilpak: klokhuis
Zwervuilpak: blik
Pak: compostworm


Meer info kan je bekomen bij Tjen Hillaert, IDM, Zelebaan 42, 9160 Lokeren; T. 09 340 60 37 of tjen.hillaert@idm.be.

Vul hier het online aanvraagformulier in.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167