afdrukken

IDM start met anonieme sorteeranalyses

Sorteeranalyse van het restafval in functie van goed afvalbeleid & bewustmaking 

sorteeranalyse 2020 In elke IDM-gemeente zullen, vanaf morgen, de aangeboden grijze containers van een 100-tal adressen (per gemeente) anoniem geanalyseerd worden. De adressen worden geselecteerd via statistische steekproeven.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de samenstelling van het restafval dat door burgers wordt aangeboden. Zo kunnen bepaalde trends en evoluties vastgesteld worden. In functie hiervan kunnen dan gerichte communicatie- en sensibilisatieacties georganiseerd worden, met als hoofddoel de restafvaldoelstelling, opgelegd door OVAM, te realiseren tegen 2022.* 

De geselecteerde containers zullen door een aparte vuilniswagen opgehaald worden. Al het afval wordt bij IDM verzameld en wordt daarna via een specifieke methode gereduceerd tot een staal van 100 kg, om vervolgens door een gespecialiseerde (externe) firma uitgesorteerd te worden in een 26-tal fracties.

Analyse gebeurt volledig anoniem

Zie je een ophaalwagen door je straat rijden, die enkel jouw container meeneemt of jouw container even laat staan, geen paniek. IDM garandeert alle ophaalrondes zoals voorzien in de afvalkalender.

Maak je ook geen zorgen, de controles verlopen volledig anoniem en wie niet correct sorteert, zal hier ook niet op gewezen worden. IDM houdt ook geen persoonsgegevens bij.

*De restafvaldoelstellingen worden bepaald in het Afvaluitvoeringsplan van OVAM. Het plan gaat uit van de Belfius-indeling, een bestaande sociaal-economische typologie van gemeenten.

*OVAM = Openbare Afvalstoffenmaatschappij

Op intercommunaal niveau IDM: 125 kg/inw.

Op gemeentelijk niveau:
 
Lochristi          113 kg/inw. 
Lokeren           141 kg/inw. 
Moerbeke        118 kg/inw. 
Wachtebeke    124 kg/inw. 
Zele                 117 kg/inw. 
Zelzate            136 kg/inw. 

 

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167