afdrukken

IDM start proefproject ‘Nudging’ in  2 secundaire scholen

Leerlingen van 12 tot 18 jaar een ‘zetje geven’

NudgingSamen met Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, gaat IDM dit schooljaar aan de slag met 2 secundaire scholen om via nudging-technieken leerlingen te stimuleren hun afvalgedrag aan te passen. Het project wordt in totaal bij 21 scholen in Vlaanderen getest waarvan 2 in de IDM-regio: Het GO! Atheneum en de Vlot! Campus CREO uit Lokeren werden hiervoor geselecteerd.
 
Nudging betekent letterlijk een zetje geven. Het is een motivatie-techniek om mensen, in dit geval vooral leerlingen, te stimuleren zich op een gewenste wijze te gedragen. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen. Wij gaan deze techniek vooral gebruiken om zwerfvuil tegen te gaan op en rond de schoolomgeving en er concreet voor te proberen zorgen dat ze afval in de juiste vuilnisbak gooien.
 
Met kleine en grote (subtiele) ingrepen willen we zo het juiste gedrag stimuleren bij 12 tot 18-jarigen. Die ingrepen kunnen gaan van het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren, de vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven, zitbanken op de speelplaats anders zetten tot het slim plaatsen van lockers. De acties zullen zich niet beperken tot binnen de schoolmuren, maar ook in de ruimere schoolomgeving zoals op de snoeproutes (de uitwegen die jongeren gebruiken) en de looplijnen rondom de school zullen nudging-technieken toegepast worden.
 
Het project gaat nu van start met een grondige situatieschets van het afvalbeleid op de 2 scholen, waarbij de probleemlocaties worden gedetecteerd. Gedurende het hele traject zullen er ook heel wat metingen gebeuren zodat op basis hiervan ‘foute nudgers’ worden herkend en kunnen weggewerkt worden en ‘positieve nudgers’ kunnen worden ingevoerd. Het hele traject wordt gemonitord en op het einde van het schooljaar worden alle ingrepen geëvalueerd en bijgestuurd. IDM en Mooimakers hopen op heel wat inzichten om dan verder te implementeren bij de andere scholen en zo de toch wel moeilijker te bereiken doelgroep (12 tot 18 - jarigen) te stimuleren tot gewenst gedrag.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167