afdrukken

Tarieven DIFTAR

LokerenAlgemene milieubelasting : 55 EUR


- Deze belasting wordt verminderd tot 27,50 € voor de personen die als referentiepersoon op het aanslagbiljet vermeld staan én die volgens het personenrepertorium van de Kruispuntbank recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV-statuut);

- De onthaalmoeders, als dusdanig erkend bij “Kind en Gezin” en die hiervan een bewijs kunnen voorleggen, worden van deze belasting vrijgesteld.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167